AutoSelect


Změna trysek “za jízdy”

AutoSelect poskytuje vyšší flexibilitu
Společnost HARDI představila koncept pneumatického ovládání trysek na výstavě Agromek 2016. Obsluha může volit mezi dvěmi tryskami nebo použít obě současně. Systém lze například použít tak, že je na stroji osazena jedna sada trysek snižujících úlet, které lze aktivovat na souvrati nebo v ochranných zónách a druhá sada standardních trysek o stejné velikosti, které se používají pro postřik uvnitř pozemku. Obsluha postřikovače se také může rozhodnout dle povětrnostních podmínek a provést přepnutí jiného typu trysek, pokud dojde k zesílení rychlosti větru.

Systém lze použít čtyřmi různými způsoby:

  • Postřik sadou trysek A
  • Postřik sadou trysek B
  • Postřik s oběma sadami trysek A + B
  • Režim Auto – systém AutoSelect může pracovat s přednastavenými hodnotami tlaku nebo pracovní rychlosti pro přepínání mezi jednotlivými sadami trysek

Ideální pro změny pracovní rychlosti
Pokud jsou vyžadovány velké změny pracovní rychlosti, systém AutoSelect může automaticky a rychle provést přepnutí mezi tryskami dvou velikostí. Při zvýšení pracovní rychlosti je provedeno přepnutí na trysku s vyšším průtokem, a tím je zabráněno nárustu tlaku a omezení průtoku na trysce s nižším průtokem. To poskytuje vyšší kvalitu postřiku a kvalitnější aplikaci.

Změna dávky během postřiku
Pokud je požadována změna dávky v průběhu práce, lze to provést volbou vhodnější velikosti trysky „za jízdy“ bez kompromisu snížení kvality aplikace. Systém AutoSelect je v nastavení stejný, jako systém cirkulace Hardi PrimeFlow, který společnost HARDI na strojích nabízí, ale nejedná se o náhradu systému PrimeFlow. Systém AutoSelect umí ovládat 9 nebo 13 sekcí ramen. Pracuje s okruhem rozvodu vzduchu, takže pokud je traktor vybaven pneumatickými brzdami, používá se jako zdroj vzduchu i pro systém AutoSelect.