Co je TWIN FORCE?

TWIN – nejlepší na světě

Koncept TWIN je unikátní systém HARDI vyvinutý na základě zkušeností získaných z rosičů na konci 70 a 80 let minulého století.

Koncept TWIN je vyvinut na základě porozumění chování aplikované kapaliny a ovládání její aplikace v 3D formátu.

Koncový uživatel tak pracuje s daleko více parametry, než u konvenčního postřikovače jako jsou:

 • TWIN rychlost/množství popdůrného vzduchu
 • TWIN naklonění systému
 • Může ovlivnit pokrytí na všech částech rostlin/porostu

Jinými slovy TWIN je systém ovládnutí větru (Winning Air) s více, než 30 lety zkušeností.

Technika TWIN

Výkonné ventilátory poskytují dostatečný objem vzduchu do levého i pravého ramene. Vysoký objem vzduchu od ventilátorů umožňuje aplikaci při vyšších pracovních rychlostech i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Nastavení výkonu ventilátorů je plynulé až do maximálního výkonu 2000 m3/hod/m záběru ramen s maximální rychlostí podpůrného vzduchu až 35 m/s.

Až o 100% vyšší výkon
Úlet postřiku u konvenčního postřikovače může být tak vysoký, že je nutné zastavit aplikaci ještě před dokončením postřikového úkolu. S účinnou redukcí úletu je pro obsluhu jednodušší provedení celého postřikového úkolu v jedné pracovní operaci.

Ve většině podmínek zákazníci využívají postřikovač TWIN minimálně dvakrát vyšší počet hodin díky jeho bezpečnějšímu a efektivnějšímu provedení postřikových úkolů v porovnání s konvenčními postřikovači.

Forward angling up to 40°

Naklápění dopředu až do 40°

No angling

Bez naklápění

Backward angling up to -30°

Naklápění dozadu až do -30°

Porovnání

Výhody TWIN

 • Connector.Connector.

  Vyšší postřiková kapacita až o 100%

 • Connector.Connector.

  Snížení úletu

 • Connector.Connector.

  Možnost snížení dávek přípravků až o 30%

 • Connector.Connector.

  Lepší pronikání do porostu

 • Connector.Connector.

  Vysoká efektivita postřikových prací

 • Connector.Connector.

  Nižší spotřeba vody

 • Connector.Connector.

  Vyšší pracovní rychlosti

 • Connector.Connector.

  Více než 30 let zkušeností

Galerie