AutoSelect


Munstycksbyte “on the go”

AutoSelect ger ökad flexibilitet
HARDI introducerar ett luftdrivet munstycksvals koncept på Agromek 2016, där föraren kan ändra mellan 2 munstycken eller använd båda samtidig. Du kan använda en typ av avdriftsbegränsande munstycke på vändtegen och känsliga fälttzoner och ett “konventionellt” spaltmunstycke eller liknande i mitten på fältet. Sprutföraren kan också med hänsyn till vindförhållanden ändra munstycke om det blåser mer än när munstycket valdes vid starten av besprutningen.

Ändring mellan 4 olika lägen kan göras:

  • Besprutning med munstycke A
  • Besprutning med munstycke B
  • Besprutning med munstycke A + B
  • Auto-läge – AutoSelect kan arbeta med ett fördefinierat spruttryck eller fördefinierade arbetshastighet

Bra vid större hastighetförändingar
Om mycket stora förändringar av hastigheten görs kan AutoSelect automatiskt och snabbt ändra mellan två munstycksstorlekar så arbetet i ena munstycket ändras till ett större munstycke vid ökade hastigheter. Detta ger bättre sprutkvalitet och en bättre applicering.

Ändringar av doseringen under besprutning
Om du behöver ändra doseringen inom ett fält, kan detta göras genom att byta till ett mer passande munstycke “on the go” utan att kompromissa på kvaliteten.
AutoSelect är mycket identisk med utformningen av PrimeFlow som HARDI hittills erbjudit marknaden men är inte en ersättning för PrimeFlow. 9 eller 13 sektioner är möjliga. AutoSelect arbetar med lufttryck, och om din traktor har pneumatiskt bromssystem, fungerar det bra till AutoSelect.