AutoTerrain


Världens bästa rampstabilitet

AutoTerrain fungerar och reagerar på både ramprörelser och lutningen på rampen. Detta gör att systemet kan vara proaktivt och reagerar på orsaken mer än på symptomen.

AutoTerrain arbetar med 5 ultraljudssensorer och 3 accelerometer. Ultraljudssensorerna är monterade på ett givet avstånd på rampen och mäter höjden av grödan flera gånger per sekund.

Accelerometer mäter rampens, mittsektionens och chassits vinkel. Informationen från sensorerna analyseras och bearbetas i AutoTerrains programvara – och nödvändiga korrigeringar på rampens tiltfunktioner är snabbt justerade, innan rampen kommer ur balans eller kommer ifrån den uppmätta höjden över grödan.

AutoTerrain upprätthåller den inställda ramphöjden efter marken som en magnet oavsett terrängen den färdas över. Denna lösning ger stora fördelar på fält med ojämna arealer.

AutoTerrain arbetar med proportionell hydraulik för en exakt och jämn kontroll utan ryck och hårda rörelser.

Om datorsystemet är ur funktion, fungerar rampen även i manuellt läge, detta ger ökad tillförlitlighet.

AutoTerrain

Anti Gir

För dämpning av rampens bakåt rörelser.

Anti Gir

För dämpning av rampens framåt rörelser.

AutoTerrain

Rampstabilitet

Manuel justering

5 steg och varierande dämpning

AutoTerrain sätter ny standard i bred rampprestanda genom att hålla en lägre ramphöjd ges mindre avdrift.