Kolfiber på DELTA FORCE


Lägre vikt ger en mer stabil ramp
Kolfiber är positivt för rampen i många avseenden, primärt för låg vikt och styvhet i materialet vilket är en av dess mest framstående fördelar. Den lägre vikten betyder, att mittpartiet får färre krafter att styra när rampen måste styras exakt ovanför grödan på ojämn mark. Stora rörelser i rampen kan vara svåra att ”tämja” om rampen är tung. Då kan det ge ett sämre sprutresultat.

Innovation och erfarenhet
För 2 år sedan, började HARDI forska i kolfiber som material i sprutor. Det finns många möjligheter för användning av det materialet; tillexempel tankar, fjädring, rampdelar m.m. Vi måste naturligtvis ta hänsyn till tillverkningskostnaderna, och kolfiber måste vara en del av produkten där den låga vikten och styrkan kommer att vara mest fördelaktigt låg. Avvikarleden tillverkad av kolfiber på en DELTA FORCE 39 m är första steget i att använda detta nya material.

HARDI´s kolfiberdelar är utformade i en tredimensionell struktur där både framåt och bakåt såväl som vertikala rörelser är högst minimala. Kolfiber har en inbyggd dämpning som är 12 gånger större än tillexempel stål – kolfiber kan beskrivas som ett “dött” material utan praktiskt taget “naturlig svängning”.
Kolfiber rampdelarna vävs och därefter “värms” i miljön med vakuum.
Det blir då inga luftbubblor i konstruktionen, och styrkan och viktförhållandet är unikt hög. Vikten är ca, 4 gånger lägre än aluminium, och styrkan är betydligt högre. Kolfiberrampen behöver praktiskt taget inget underhåll. Om kolfiberdelen skadas, finns en reparationssats att tillgå, och reparationen kan ske på plats.