Vad är TWIN FORCE

Värdens bästa TWIN

TWIN konceptet är en unik HARDI funktion, som har utvecklats baserat på erfarenheterna från fläktsprutor på 70-talet och 80-talet.

TWIN konceptet grundades i en allsidig förståelse och kontroll av applicering i ett 3D-format.

Slutanvändaren kan arbeta med betydligt fler parametrar än på en konventionell spruta, så som:

 • TWIN lufthastighet
 • TWIN vinkel
 • Kan täcka grödan från alla vinklar

Med andra ord TWIN is vinnande luft med mer än 30 års erfarenhet.

TWIN teknik

De kraftfulla fläktenheterna förser luft till de vänstra och högra ramp sidorna separat. Den stora mmängden luft producerat av de dubbla fläktar möjliggör snabbare körhastighet även under mycket svåra väderförhållanden. Varje fläkt kan steglöst justeras till en maximal effekt på 2000 m3/h/m rampbredd och en maximal lufthastighet på 35 m/sek.

Upp till 100% mer kapacitet
Avdriften med konventionella sprutor kan vara så kraftig att sprutföraren måste avsluta arbetet innan det är klart. Med en effektiv avdriftkontroll är det mycket lättare för föraren att kunna spruta hela fältet färdigt utan avbrott.

Lantbrukare som använder TWIN kan i de flesta förhållanden köra minst dubbelt så många timmar säkert och effektivt som med konventionella sprutor.

Forward angling up to 40°

Framåt vinkling upp till 40°

No angling

Ingen vinkling

Backward angling up to -30°

Bakåt vinkling upp till -30°

Jämförelse

Fördelar med TWIN

 • Connector.Connector.

  Upp till 100% mer sprutkapacitet

 • Connector.Connector.

  Reducerad avdrift

 • Connector.Connector.

  Spara upp till 30% på kemikalier

 • Connector.Connector.

  Bättre penetration in I grödan

 • Connector.Connector.

  Förbättrad sprutekonomi

 • Connector.Connector.

  Lägre vattenkonsumtion

 • Connector.Connector.

  Högre spruthastighet

 • Connector.Connector.

  Mer än 30 års erfarenhet

Galleri